บอร์ด PTTEP ต่อวาระ “พงศธร ทวีสิน” นั่ง CEO ลุยแผนบริหารต่อเนื่อง

บอร์ด PTTEP ต่อวาระ "พงศธร ทวีสิน" นั่ง CEO ลุยแผนบริหารต่อเนื่อง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 14/2563/486 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพงศธร ทวีสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้การบริหารองค์กรมีความต่อเนื่องต่อไป

คำค้น