APM บรรยายสัมมนา Spring Up Lampang

APM บรรยายสัมมนา Spring Up Lampang

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) บรรยายหัวข้อสัมมนา Spring Up Lampang ยกระดับการบริหาร SMEs และทางเลือกแหล่งเงินทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้แก่สมาชิกหอการค้าจังหวัดลำปาง โดยมี นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น