“เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” ลาออกบอร์ด PTTEP มีผล 31 ส.ค.63

"เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ" ลาออกบอร์ด PTTEP มีผล 31 ส.ค.63

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งว่า นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีภารกิจด้านอื่น โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 

คำค้น