“การเคหะแห่งชาติ” เยี่ยมชม ศูนย์ Elderly Day Care

"การเคหะแห่งชาติ" เยี่ยมชม ศูนย์ Elderly Day Care

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ (Elderly Day Care) โดยมี นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อสม. Care Giver และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี