สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 1094 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 1,094,005,700
2 S5013P2009G S50U20 681,401,500
3 S5013P2009E S50U20 454,593,700
4 S5013C2012A S50U20 420,045,300
5 S5013C2009F S50U20 332,778,800

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น