อยากรู้

วันนี้เป็นวันโบ่วซิง การเข้าสังคมนั้นบางทีเจอความเสียเปรียบก็เป็นของธรรมดา อย่าถือเป็นอารมณ์เสียได้ก็จะดียิ่ง ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการเงินมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีมาก การค้าพอมีทางขยับขยายได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวันดวงชะตาของบางคนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ตึงเครียดในวิถีชีวิตค่อยเลือนรางไป โชคลาภพอมีบ้าง

โหงวเฮ้งหุ้น

ความอยากรู้คือครูอันล้ำเลิศ

ก่อให้เกิดการเสาะแสวงหา

แม้ขยันหมั่นฝึกตนเพียรค้นคว้า

ก็จักก้าวหน้าสมหมายได้ดั่งปอง

วันนี้เป็นวันโบ่วซิง การเข้าสังคมนั้นบางทีเจอความเสียเปรียบก็เป็นของธรรมดา อย่าถือเป็นอารมณ์เสียได้ก็จะดียิ่ง ส่วนธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการเงินมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีมาก การค้าพอมีทางขยับขยายได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวันดวงชะตาของบางคนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ตึงเครียดในวิถีชีวิตค่อยเลือนรางไป โชคลาภพอมีบ้าง

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ NOBLE หรือ JMART

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ ILM และ TCMC

คติวันนี้ “จงเปิดรับทุก โอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น”