สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 1 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AOT 938,000 52,932,225 5.51%
BPP 221,500 3,189,600 5.28%
HMPRO 850,000 12,790,000 5.18%
CKP 949,700 5,653,230 3.97%
CPF-R 2,900,000 90,737,500 3.57%
GUNKUL 502,800 1,277,112 3.44%
BJC 150,300 5,549,725 3.36%
TRUE 1,141,400 3,789,448 2.92%
GPSC 139,600 8,858,475 2.70%
AMATA 110,000 1,463,000 2.65%
CK 200,000 3,817,930 2.59%
BBL 246,200 25,974,100 2.35%
GLOBAL 383,000 7,714,470 2.30%
INTUCH 114,500 6,266,275 2.13%
COM7 217,900 8,667,275 2.07%
CPALL 458,800 29,061,600 1.99%
PTTEP-R 150,000 13,418,750 1.90%
THANI 2,353,100 9,269,058 1.81%
CBG 52,100 6,348,150 1.76%
BDMS 515,700 10,715,820 1.73%
BCP 22,000 388,400 1.67%
PTT 531,900 19,281,375 1.62%
AU 100,000 960,000 1.59%
CENTEL 100,000 2,625,000 1.57%
CPN 68,500 3,196,000 1.39%
SCB 118,300 8,534,775 1.35%
CPF 1,074,400 33,684,300 1.32%
ORI 137,000 962,700 1.31%
WHA 1,389,300 4,406,402 1.21%
BEM 345,300 3,142,230 1.20%
KBANK 212,800 17,945,675 1.18%
IVL 187,100 4,451,270 1.14%
TOP 247,800 9,989,250 1.09%
PTTGC 176,500 8,126,700 1.07%
CRC 273,200 8,092,075 1.01%
ADVANC 30,500 5,581,500 0.98%
PTL 107,700 2,616,620 0.98%
BH 20,000 2,210,000 0.96%
RS 120,400 2,363,110 0.96%
TCAP 32,800 1,044,275 0.93%
PTG 150,500 2,846,900 0.88%
MINT 548,600 12,051,900 0.87%
SCB-R 75,300 5,508,950 0.86%
KBANK-R 151,800 12,700,950 0.85%
PTTEP 66,700 5,925,900 0.85%
TU 441,200 6,227,960 0.82%
EGATIF 4,400 53,240 0.81%
DELTA 21,400 2,554,500 0.79%
JAS 500,000 1,430,000 0.77%
BANPU-R 273,900 1,561,230 0.75%
BCPG 29,000 371,200 0.69%
KTB 137,300 1,311,770 0.67%
RATCH 42,800 2,418,200 0.65%
BGRIM 34,300 1,608,900 0.64%
BANPU 231,200 1,317,840 0.63%
LH 182,500 1,341,375 0.63%
SAWAD 40,000 1,840,000 0.56%
PTTGC-R 85,000 3,941,100 0.51%
KTC 15,600 478,450 0.46%
SINGER 11,300 152,550 0.43%
SCC 13,300 4,734,800 0.38%
SPRC 65,400 444,655 0.37%
MTC 21,900 1,106,900 0.35%
GULF 62,200 1,986,975 0.33%
HANA 27,900 1,115,975 0.32%
BTS 90,100 937,040 0.30%
VGI 140,000 973,000 0.30%
BGRIM-R 14,500 681,500 0.27%
CPN-R 11,600 541,100 0.23%
AEONTS 2,000 207,850 0.22%
ERW 15,000 50,400 0.20%
AAV 50,000 102,000 0.18%
PSL 13,900 64,218 0.16%
EA 10,000 422,500 0.13%
STEC 15,000 193,500 0.13%
BTS-R 29,700 308,880 0.10%
KCE 10,000 295,000 0.10%
BAM 52,000 1,187,200 0.07%
BBL-R 6,800 714,000 0.06%
PRM 10,000 88,500 0.06%
SUPER 63,600 52,152 0.06%
TQM 500 63,250 0.06%
JMT 3,000 98,250 0.03%
QH 4,400 9,856 0.03%
BDMS-R 5,800 120,140 0.02%
IRPC 6,400 14,976 0.02%
MAJOR 1,000 17,800 0.01%
SGP 100 900 0.01%
GULF-R 700 22,225 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น