“บลจ.กรุงศรี” ตัดขายหุ้น AMATA เหลือถือต่ำ 5%

“บลจ.กรุงศรี” ตัดขายหุ้น AMATA เหลือถือต่ำ 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0807% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.987% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น