PTTGC หนุน SABINA ผลิตเต้านมเทียม

PTTGC สนับสนุนเม็ดพลาสติก LLDPE แก่ SABINA เพื่อผลิตเต้านมเทียม ผ่านโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”

บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC โดย นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม และ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA โดย นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ผนึกความร่วมมือในโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ของ SABINA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดย PTTGC เป็นผู้ให้การสนับสนุนเม็ดพลาสติก LLDPE เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเต้านมเทียม พร้อมทั้งสนับสนุนผ้าดิบ Upcycling ที่แปรรูปจากขยะขวดพลาสติกมาเป็นผ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ผลิตเป็นถุงผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์ชุดเย็บเต้านมเทียม จำนวน 20,000 ชุด เพื่อให้จิตอาสารับนำไปเย็บเป็นเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป

คำค้น