ชั่ว

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้น บุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้นควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำให้การงานก้าวหน้าได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ ผลได้จากการลงทุนนั้นควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน ขณะการดำเนินชีวิตประจำวัน ชีวิตประจำวันของทุกคน พูดไปก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ เพียงแต่อยู่ที่การกระทำและผลที่ได้รับ

โหงวเฮ้งหุ้น

ชั่วแต่รวยมากมายเสวยสุข

ไม่มีทุกข์ไร้ใครสนความโฉดชั่ว

เงินปิดตามองไม่เห็นแสนมืดมัว

ปิดจนทั่วชั่วคือดีให้เห็นกันเอย

วันนี้เป็นวันกี๋อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้น บุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้นควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน ทำให้การงานก้าวหน้าได้ ส่วนธุรกิจวันนี้ ผลได้จากการลงทุนนั้นควรคำนึงว่าการได้มานั้นลำบากแค่ไหน ขณะการดำเนินชีวิตประจำวัน ชีวิตประจำวันของทุกคน พูดไปก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ เพียงแต่อยู่ที่การกระทำและผลที่ได้รับ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ WICE หรือ SYNEX

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TTW และ GL

คติวันนี้ “คุณใช้ชีวิตได้เพียงแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ครั้งเดียวก็เพียงพอ”