สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009G 796 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009G S50U20 795,932,400
2 S5013P2009E S50U20 647,612,200
3 S5013P2012A S50U20 501,439,500
4 S5013P2012B S50U20 439,738,400
5 S5013C2012B S50U20 378,211,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น