สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AOT มูลค่าสูงสุด 7.13 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AOT มูลค่าสูงสุด 7.13 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AOT 1 125,000 7,125 57
MINT 1 300,000 6,840 22.8
SCG 1 2,000,000 6,800 3.4
CBG
1 50,000 6,175 123.5
RATCH <XD> 1 100,000 5,500 55
ADVANC 1 30,000 5,490 183
CPN 1 77,600 3,975 51.23
INTUCH 1 60,000 3,285 54.75