WGE พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

WGE พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE พร้อมด้วย สัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดย WGE ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น คอนโดมิเนียมแนวราบ และแนวสูง โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตย์ รวมไปถึงงานก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน และเตรียมขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น ในช่วงไตรมาส 4/63 เพื่อขยายฐานทุนรองรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ สร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Ubonchard ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น