“สคร.” เผยสิ้น ก.ค. รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 1.43 แสนลบ. “กฟผ.-รฟม.” ทะลุเป้า

“สคร.” เผยสิ้น ก.ค. รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 1.43 แสนลบ. “กฟผ.-รฟม.” ทะลุเป้า

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแล โดย ณ สิ้นเดือน ก.ค.63 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 143,973 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง

นายประภาศ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากผลกระทบของโรคดังกล่าว ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงครึ่งปีแรกชะลอตัว ซึ่งการลงทุนของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสนับสนุนให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้

“ดังนั้น สคร.จะกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย” ผู้อำนวยการ สคร.ระบุ

ด้าน น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 78,654 ล้านบาท หรือคิดเป็น 72% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 10 เดือน (ต.ค.62 – ก.ค.63) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 10 แห่ง จำนวน 65,319 ล้านบาท หรือคิดเป็น 103% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.63)

โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันตกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของ รฟม.

สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ยังคงเป็นโครงการที่ล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนระยะที่ 1 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)