สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 1090 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 1,090,338,300
2 S5013P2009E S50U20 653,431,100
3 S5013C2012B S50U20 578,566,300
4 S5013P2012B S50U20 557,186,300
5 S5013C2012A S50U20 515,615,900

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น