ตลท. จับ TRUBB-TTCL ติด Cash Balance เริ่ม 14 ก.ย.นี้

ตลท. จับ 3 หุ้นติด Cash Balance เริ่ม 14 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB, บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ TTCL-W1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2563สิ้นสุดวันที่ 22 ต.ค. 2563

คำค้น