สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TASCO มูลค่าสูงสุด 40.91 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TASCO มูลค่าสูงสุด 40.91 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TASCO 2 2,005,300 40,908 20.4
PTTEP 2 337,900 27,961 82.75
CWT 2 4,900,000 13,034 2.66
BBL 1 118,900 12,243 102.97
OSP 2 300,000 11,250 37.5
GBX-F 1 22,166,200 9,310 0.42
AS-F
1 2,000,000 8,400 4.2
GRAMMY 1 800,000 7,960 9.95
AOT 2 124,900 7,207 57.7
MINT 2 295,000 6,904 23.4
S5013C2012C 1 10,000,000 5,619 0.56
PTTGC 1 100,000 4,250 42.5
W <C>
1 25,000,000 4,000 0.16
ADVANC-F 1 3,200 581 181.58
CBG-F 1 4,500 495 109.96
MAX 2 7,057,200 71 0.01
SAT
1 4,000 53 13.2
TWZ 1 20,000 1 0.06