สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 14 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 14 ก.ย.63

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 2 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
THG 50,000 945,000 27.86%
BANPU-R 1,265,400 6,993,215 14.94%
ZEN 20,000 178,080 12.46%
TQM 60,000 7,190,000 9.82%
MAJOR 165,900 2,698,950 7.04%
COM7 890,000 34,299,200 6.99%
ERW 500,000 1,580,000 5.83%
BJC-R 130,200 4,882,500 5.23%
GLOBAL-R 843,500 15,796,740 4.55%
KBANK-R 449,200 36,574,800 4.34%
SPRC-R 302,400 1,840,065 4.06%
AOT 685,100 39,605,550 4.00%
THANI 1,650,200 6,766,076 3.69%
IRPC 1,500,000 3,290,000 3.53%
DELTA 41,600 4,992,000 3.49%
CK 303,900 5,460,320 3.38%
TTA 26,000 72,800 3.27%
TRUE 901,800 2,935,850 3.19%
MINT-R 1,593,100 35,078,860 3.15%
TISCO 100,300 6,444,500 3.13%
GLOBAL 570,000 10,515,260 3.07%
SCB 289,600 20,172,625 3.06%
AWC 500,000 1,960,000 2.92%
SUPER 15,127,200 12,808,120 2.83%
CPALL 573,500 36,307,925 2.76%
BGRIM 297,400 13,585,900 2.70%
KTB 405,400 3,826,030 2.59%
KCE 245,000 6,768,750 2.55%
PTTEP 191,400 15,863,850 2.53%
HANA 125,900 5,064,550 2.38%
CPN 163,200 7,252,850 2.19%
INTUCH 80,000 4,380,000 2.16%
CENTEL 200,000 4,655,000 1.94%
MTC 110,100 5,340,000 1.93%
PRM-R 1,015,900 8,726,980 1.80%
BH 14,100 1,531,900 1.72%
OSP 202,000 7,548,950 1.57%
PTG 397,000 6,815,100 1.50%
MINT 705,700 15,571,190 1.40%
BEM 122,100 1,098,900 1.39%
BJC 34,300 1,290,000 1.38%
PTTGC-R 160,800 6,911,750 1.32%
BBL 61,600 6,370,600 1.27%
JAS 257,600 700,672 1.16%
AMATA-R 111,700 1,411,020 1.14%
PTTGC 131,500 5,655,400 1.08%
SIRI-R 213,600 147,384 1.03%
SIRI 200,000 138,000 0.97%
EPG 68,900 323,032 0.93%
IVL 105,100 2,427,210 0.91%
BTS 105,100 1,061,510 0.80%
KTC 44,000 1,386,000 0.80%
KBANK 81,600 6,627,425 0.79%
M 8,000 394,000 0.78%
LH-R 131,100 950,475 0.77%
GPSC 40,000 2,570,000 0.67%
BEC 74,500 358,860 0.65%
TU 136,500 1,895,960 0.65%
RATCH 20,000 1,080,000 0.64%
RS 32,000 581,300 0.64%
CKP 70,900 393,495 0.63%
BPP 15,000 205,500 0.59%
BCH 31,100 454,060 0.58%
TOP-R 26,300 992,825 0.56%
HMPRO 133,300 1,849,540 0.54%
JMT 111,600 3,348,400 0.54%
ADVANC 13,200 2,395,800 0.52%
SYNEX 14,800 191,220 0.52%
JMART 249,300 3,443,750 0.49%
SAT 20,000 265,000 0.49%
THANI-R 219,900 900,388 0.49%
SPRC 33,000 201,300 0.44%
CBG 54,600 6,004,150 0.42%
CPF-R 200,000 5,800,000 0.42%
MEGA 5,600 200,200 0.38%
SAWAD 20,000 915,000 0.38%
SCC 6,700 2,318,300 0.38%
ORI 51,000 311,200 0.36%
AP 27,000 166,050 0.35%
EGCO 6,800 1,397,400 0.32%
CK-R 27,400 512,380 0.30%
GFPT-R 5,700 71,250 0.29%
QH 31,300 69,574 0.25%
TKN 50,000 495,000 0.19%
SINGER 10,000 128,000 0.15%
STA 11,500 299,000 0.14%
ICHI 20,000 217,000 0.12%
ESSO 14,000 86,800 0.11%
PLANB 28,000 155,800 0.11%
PTT 34,200 1,205,550 0.11%
STEC 7,300 88,330 0.10%
WHA 50,000 144,000 0.10%
PRM 37,000 320,455 0.07%
TCAP 1,200 37,800 0.06%
GULF 6,400 203,200 0.05%
SCB-R 5,200 361,400 0.05%
BANPU 3,100 17,205 0.04%
CENTEL-R 4,000 98,400 0.04%
TVO-R 8,600 262,300 0.03%
AMATA 1,800 22,860 0.02%
GUNKUL 8,400 18,760 0.02%
AAV 1,200 2,208 0.01%
EA 600 25,200 0.01%

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น