สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 339.77 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 339.77 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB 1 4,888,800 339,772 69.5
CPF 1 2,500,000 75,000 30
MINT 1 3,150,000 72,450 23
PTTEP 1 685,200 58,756 85.75
RATCH
1 718,100 37,880 52.75
FTREIT 3 2,230,500 33,011 14.8
TQM 4 250,000 30,125 120.5
TLGF 2 1,691,200 29,089 17.2
CPNREIT 1 1,000,000 24,500 24.5
PTT
1 550,000 19,855 36.1
EGCO 1 90,200 18,040 200
HMPRO-F 1 1,100,000 15,963 14.51
PTT13C2012B 3 50,000,000 12,000 0.24
KBANK 3 125,500 10,155 80.92
AOT 1 146,000 8,687 59.5
GULF 1 202,200 6,470 32
TASCO-F 1 329,400 5,732 17.4
CENTEL
1 119,700 3,022 25.25
SORKON 1 667,000 3,002 4.5
CPALL 2 30,900 1,931 62.5
AOT13C2011A 1 2,076,100 581 0.28
MAX 1 33,000,000 330 0.01
JAS 1 100 0 2.68