ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวน IFEC ปมขอขายหุ้นบ.ย่อย 1 ต.ค.นี้ ด้านฟื้นฟูกิจการเดินหน้าต่อ!

ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวน IFEC ปมขอขายหุ้นบ.ย่อย 1 ต.ค.นี้ ด้านฟื้นฟูกิจการเดินหน้าต่อ!

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษได้มีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีเจ้าหนี้รายนางสาวสมศรี จีระวิพูลวรรณ ผู้ร้องขอ ได้ยื่นคำร้องขอให้บริษทฯเข้าฟื้นฟูกิจการ ดังปรากฏเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ.14/2561 และเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.25/2561 และศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางพิจารณาคดีในวันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 09.30 น. นั้น

โดยในวันนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาสำนวนคดีแล้ว ปรากฏว่า ในคดีนี้ มีนางสมศรี จีระวิพูลวรรณเป็นผู้ร้องขอ, IFEC ในฐานะลูกหนี้ และมีผู้คัดค้านรวมทั้งหมด 14 ราย และได้กำหนดนัดสืบพยานผู้ร้อง พยานลูกหนี้และผู้คัดค้านทั้ง 14 ราย ในวันที่ 12, 13 และ 19 พ.ย. 2563 และวันที่ 8, 18 และ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. และปรากฏด้วยว่า ในคดีนี้ มีนิติบุคคลอื่นมายื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดรวม 20 ราย ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องสอด เนื่องจากศาลล้มละลายกลางเห็นว่า กรณีไม่อาจนำวิธีพิจารณาว่าด้วยการร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมได้

อีกทั้งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องของบริษัท เกี่ยวกับการขอปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อขออนุญาตขายหุ้นบางส่วนที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทต่อไป โดยกำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 1 ต.ค. 2563 เวลา 09.00 น.

คำค้น