“คมสัน มาลีสี” ลาออก “กรรมการอิสระ” WEH ฟากบอร์ดเร่งหาคนใหม่เสียบแทน

"คมสัน มาลีสี" ลาออก "กรรมการอิสระ" WEH ฟากบอร์ดเร่งหาคนใหม่เสียบแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมสัน มาลีสี ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ WEH ทั้งนี้ WEH ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระแทนนายคมสัน มาลีสี

คำค้น