สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012C 623 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012C S50U20 623,391,900
2 S5013P2012A S50U20 607,223,700
3 S5013P2012B S50U20 463,188,100
4 S5013C2012D S50U20 415,061,600
5 S5013C2012A S50U20 343,403,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น