APM เยี่ยมชมโรงงาน “CPanel”

APM เยี่ยมชมโรงงาน "CPanel"

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทีมงาน พร้อมด้วย เอกรัตน์ ศุภการ ผู้บริหารโครงการบ้านภูธารา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “CPanel” โดย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ให้การต้อนรับ

คำค้น