สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TKN มูลค่าซื้อขายสูงสุด 25.75 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ภาคเช้า TKN มูลค่าซื้อขายสูงสุด 25.75 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TKN 1 2,500,000 25,750 10.3
CBG 1 100,000 12,600 126
CRC 1 201,000 5,226 26
MINT13P2012A 1 10,000,000 4,675 0.47
KBANK-F 2 49,808 3,661 73.5

คำค้น