สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 25 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 25 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AOT 2,211,500 126,508,325 7.28%
JAS 3,482,200 10,242,694 7.19%
CKP 500,000 2,900,000 5.96%
JAS-R 2,798,000 8,196,982 5.78%
DTAC-R 1,202,000 39,544,750 5.39%
CKP-R 439,500 2,527,125 5.24%
BJC-R 116,000 4,176,000 4.84%
AMATA-R 268,400 3,396,000 4.76%
PRM-R 710,000 6,426,085 3.95%
BGRIM 363,900 14,930,150 3.90%
HANA-R 305,700 13,484,625 3.89%
PTTGC-R 450,000 17,850,000 3.76%
GLOBAL-R 248,600 4,807,790 3.59%
CPF 2,052,400 57,704,100 3.29%
IRPC 2,731,600 5,388,200 2.84%
WHA 1,646,200 4,643,384 2.81%
GPSC 426,300 24,543,675 2.80%
SAMTEL 3,400 16,592 2.79%
MINT 1,917,900 38,677,670 2.74%
CPALL 498,800 30,153,650 2.71%
SPALI 115,000 1,825,500 2.67%
GFPT 201,000 2,542,800 2.66%
TTW-R 74,700 963,630 2.66%
KBANK-R 377,600 29,096,325 2.57%
GFPT-R 190,700 2,393,620 2.53%
PTTGC 302,900 11,986,075 2.53%
BANPU-R 1,212,900 7,165,830 2.32%
CBG 106,600 12,735,550 2.30%
TOP-R 349,100 11,350,000 2.17%
BH 22,000 2,310,000 1.72%
GLOBAL 113,400 2,216,170 1.64%
AWC 260,000 972,400 1.63%
CK 41,800 710,240 1.58%
BJC 37,400 1,360,425 1.56%
MEGA 18,000 666,000 1.49%
ADVANC 67,300 11,526,350 1.43%
TASCO 730,000 11,742,500 1.42%
CPN 91,900 3,960,500 1.37%
KTB 211,200 1,879,680 1.25%
BDMS 200,000 4,010,000 1.23%
DELTA 43,700 6,707,200 1.20%
INTUCH 103,600 5,387,200 1.20%
RATCH 45,000 2,233,750 1.19%
PTTEP 158,900 12,617,075 1.17%
ESSO-R 170,600 1,035,810 1.11%
HANA 84,900 3,772,675 1.08%
BGRIM-R 100,000 4,175,000 1.07%
SPRC-R 196,500 1,070,925 1.07%
DTAC 231,000 7,716,000 1.04%
AOT-R 311,500 17,958,050 1.03%
SCC 22,000 7,106,000 0.86%
GULF 204,300 6,179,825 0.84%
IRPC-R 795,100 1,581,285 0.83%
BEC-R 42,900 206,778 0.81%
ERW 40,000 128,000 0.80%
MINT-R 561,100 11,362,190 0.80%
BBL-R 62,300 6,004,850 0.77%
NETBAY 7,900 211,325 0.75%
KBANK 98,800 7,570,575 0.67%
TISCO 20,800 1,316,325 0.67%
IVL-R 100,000 2,120,000 0.64%
MAJOR 15,000 238,500 0.63%
KKP-R 15,200 558,450 0.62%
TOP 98,200 3,192,100 0.61%
AMATA 31,400 401,480 0.56%
BTS-R 215,800 2,118,800 0.55%
STEC 22,800 257,640 0.52%
ESSO 76,500 463,675 0.50%
TISCO-R 15,200 961,400 0.49%
CPF-R 300,000 8,300,000 0.48%
HMPRO 85,100 1,216,930 0.46%
AAV 70,000 128,800 0.45%
SCB-R 28,600 1,831,375 0.45%
KTC 55,800 1,931,075 0.44%
CK-R 10,700 179,760 0.41%
BAM 150,000 2,945,000 0.40%
PTTEP-R 52,800 4,196,900 0.39%
BBL 30,400 2,941,200 0.38%
TMB-R 632,300 569,806 0.36%
AWC-R 53,400 199,932 0.33%
SCB 20,100 1,291,425 0.32%
PTT 136,900 4,458,475 0.31%
STA 120,000 3,260,000 0.29%
CPN-R 18,500 802,000 0.28%
ORI-R 12,000 78,600 0.25%
AP 10,000 57,500 0.21%
CCET 190,000 475,000 0.21%
SAWAD 20,000 1,005,000 0.21%
BANPU 103,100 608,290 0.20%
GULF-R 41,600 1,250,375 0.17%
LH-R 24,400 168,360 0.16%
EGCO 2,500 481,250 0.15%
GPSC-R 22,900 1,306,825 0.15%
TMB 261,600 232,824 0.15%
KKP 2,800 102,900 0.11%
OSP 14,200 502,650 0.10%
QH 8,700 19,140 0.08%
SGP 300 2,590 0.07%
EPG-R 5,800 28,652 0.06%
TCAP 3,500 103,475 0.06%
TTW 1,800 23,220 0.06%
SUPER 127,200 111,936 0.05%
COM7 1,000 40,500 0.04%
CPALL-R 7,700 464,400 0.04%
BTS 12,500 123,750 0.03%
JMT 800 26,600 0.03%
MTC 2,000 101,500 0.03%
TVO-R 1,900 65,075 0.03%
GUNKUL 2,800 6,524 0.02%
PTT-R 10,400 338,000 0.02%
BEM 2,500 22,000 0.01%
IVL 1,700 36,210 0.01%
KCE 1,000 30,750 0.01%
TU 400 5,560 0.01%
DELTA-R 100 15,450 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น