สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 30 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
RATCH 870,000 43,562,975 17.17%
DTAC-R 467,000 15,142,650 9.33%
PTT 3,475,500 113,589,850 6.25%
TOP-R 343,500 11,099,550 5.40%
CENTEL 136,600 3,079,300 4.50%
COM7 209,000 8,439,750 4.27%
SUSCO 50,500 136,150 3.89%
BJC-R 160,800 5,909,400 3.70%
AMATA-R 153,100 1,978,600 3.63%
BH 202,100 19,671,875 3.53%
GLOBAL 431,500 8,552,810 3.53%
WHA 2,037,500 5,868,712 3.53%
CPF 1,490,700 41,801,575 3.49%
CRC 320,600 8,298,100 3.35%
TQM 49,300 6,515,800 3.35%
SAWAD 173,300 8,535,025 3.25%
AWC 1,435,500 5,135,936 3.23%
BEAUTY 12,095,300 17,866,121 3.23%
TRUE 1,252,200 3,888,320 2.71%
TU-R 264,700 3,705,800 2.68%
HANA-R 126,900 5,599,275 2.24%
IRPC-R 1,278,800 2,471,249 2.24%
PTTEP 171,200 13,621,550 2.15%
TVO 100,000 3,325,000 2.05%
CBG 115,300 13,723,050 2.02%
ERW 107,000 341,500 1.95%
BCH 405,500 5,701,950 1.90%
GULF-R 293,800 9,034,350 1.87%
MINT-R 615,400 12,419,820 1.85%
MTC 114,600 5,694,375 1.68%
SCB 165,700 10,832,750 1.65%
TTW-R 97,600 1,239,520 1.63%
HANA 86,600 3,794,700 1.53%
HMPRO 215,100 3,097,440 1.52%
MINT 500,300 10,053,560 1.50%
DELTA 48,000 7,467,300 1.49%
BBL 162,400 15,762,100 1.47%
BDMS 547,200 10,718,950 1.35%
RS 50,500 946,200 1.34%
PTTGC 185,600 7,337,950 1.29%
CPN 46,200 1,971,550 1.25%
ADVANC 56,100 9,690,700 1.22%
AOT 295,500 16,839,200 1.20%
PLANB 556,700 3,306,025 1.18%
KBANK 179,500 14,080,875 1.11%
PTL 87,700 2,098,620 1.08%
JAS-R 650,500 1,875,298 1.07%
CK-R 46,600 806,180 1.06%
IVL 124,500 2,641,280 1.06%
PTG 132,000 2,430,800 1.06%
SCC 23,400 7,585,000 1.06%
LH 191,900 1,333,705 0.99%
TOP 61,900 1,991,275 0.97%
CPALL 192,200 11,660,250 0.92%
IRPC 499,600 971,661 0.88%
JAS 500,000 1,400,000 0.82%
BGRIM 38,500 1,645,875 0.77%
PRM-R 134,400 1,222,250 0.73%
OSP-R 40,900 1,431,500 0.71%
CPF-R 300,000 8,425,000 0.70%
STA 60,000 1,595,000 0.70%
CK 29,600 515,040 0.67%
BEC-R 49,600 248,000 0.63%
LPN 100,000 422,000 0.61%
AEONTS 3,300 370,700 0.58%
KTC 38,500 1,344,750 0.55%
TMB 797,300 717,570 0.53%
BEM 105,100 913,870 0.44%
CRC-R 41,800 1,086,800 0.44%
PRM 81,100 742,065 0.44%
BAM 36,900 733,160 0.38%
GPSC 22,200 1,314,800 0.37%
KKP 10,800 404,200 0.35%
CKP 53,000 296,800 0.33%
STEC 22,800 259,920 0.33%
BANPU-R 96,200 567,580 0.32%
INTUCH 45,200 2,313,100 0.32%
BTS 81,400 785,510 0.31%
ESSO 22,100 134,810 0.31%
ITD 8,100 7,776 0.31%
CHG-R 145,600 349,440 0.30%
GPSC-R 17,000 998,750 0.28%
EGCO 4,000 762,900 0.27%
JMART 15,500 221,650 0.27%
PT 3,300 17,985 0.27%
PTTEP-R 21,300 1,688,025 0.27%
SCB-R 21,100 1,360,950 0.21%
GLOBAL-R 24,800 489,350 0.20%
KTB 66,000 584,100 0.20%
TOA 1,500 58,100 0.19%
DOHOME 35,700 534,450 0.18%
EA 6,200 249,550 0.17%
DELTA-R 4,900 762,350 0.15%
SUPER-R 316,400 272,104 0.15%
TISCO 5,500 354,750 0.15%
PSL 19,600 106,330 0.14%
AP 20,000 116,500 0.13%
GULF 20,200 621,150 0.13%
MAJOR 2,000 31,200 0.11%
TASCO 25,000 382,000 0.09%
BGRIM-R 4,000 171,000 0.08%
TTW 5,000 63,500 0.08%
IVL-R 8,700 185,310 0.07%
QH 8,800 19,448 0.07%
SUPER 129,400 111,284 0.06%
THANI 12,000 48,720 0.06%
ASIAN 15,000 175,500 0.04%
VGI 8,200 52,890 0.04%
TKN 14,600 159,140 0.02%
BANPU 3,100 18,290 0.01%
DIF 11,600 160,080 0.01%
SGP 100 870 0.01%
TCAP 300 8,925 0.01%
TMB-R 13,400 12,060 0.01%
BH-R 100 9,700 0.00%
TU 200 2,820 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น