สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) EA มูลค่าสูงสุด 39.66 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) EA มูลค่าสูงสุด 39.66 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
EA
2 1,000,000 39,655 39.66
CPN 1 311,000 13,273 42.68
KBANK-F 1 131,800 10,231 77.62
COM7 1 100,900 3,910 38.75
MINT13P2012A 1 7,000,000 3,693 0.53