BJC เจาะฐานลูกค้าสมุทรสาคร เปิดตัว “บิ๊กซี มหาชัย 2” ไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาที่ 151

BJC เจาะฐานลูกค้าสมุทรสาคร เปิดตัว “บิ๊กซี มหาชัย 2” ไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาที่ 151

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่  ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เปิดเผยว่า ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีศักยภาพด้านเสรษฐกิจ การประมง และเกษตรกรรม

โดยล่าสุดเปิด “บิ๊กซี สาขามหาชัย 2” เป็นสาขาประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ลำดับที่ 151 เพื่อมอบสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดคุ้มค่า ให้กับประชาขนในพื้นที่  ซึ่งก่อนหน้านี้บิ๊กซีได้เปิดสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตและมาร์เก็ตในจังหวัดสมุทรสาครมาแล้ว 2 สาขา ภายในงานได้มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร สำนักงานเหล่ากาชาด และ กองอาสารักษาดินแดนจ.สมุทรสาคร

สำหรับ บิ๊กซี สาขามหาชัย 2 รองรับสินค้าคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคามากถึง 20,023 รายการ พร้อมบริการพื้นที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 797 คัน อำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าที่บิ๊ก  ภายในศูนย์การค้ามีสินค้าและบริการครบครัน ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสด ของใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์การค้าที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ทุกการจับจ่ายของทุกท่านที่บิ๊กซี คือผลตอบแทนกลับสู่ชุมชนในรูปแบบภาษีท้องถิ่นเนื่องจากบิ๊กซีมีนโยบายในการชำระภาษีกลับคืนท้องถิ่น ในทุกพื้นที่ที่บิ๊กซีไปเปิดให้บริการ อีกทั้งบิ๊กซียังสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นและให้พนักงานสามารถโอนย้ายกลับมาที่ภูมิลำเนา  เพื่อให้พนักงานได้ใกล้ขิดกับครอบครัว  บิ๊กซีสาขามหาชัย 2 มีทั้งงานทั้งสิ้น 100 คน โดยเป็นการจ้างงานในท้องถิ่น  80 คน และพนักงานโอนย้ายกลับภูมิลำเนาจำนวน  20 คน ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างสีสันในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บิ๊กซีพร้อมบริการส่งมอบสินค้าคุณภาพที่สด สะอาด ปลอดภัย ผ่านบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ และวางแผนดำเนินการรับซื้อและรวบรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำการเป็นห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า ที่พร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทย

คำค้น