RT จับมือ APM-บล.ฟิลลิป โรดโชว์ จ.เชียงใหม่

RT จับมือ APM-บล.ฟิลลิป โรดโชว์ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ รวมถึง นายธีรยุทธ ชูศิลป์ และ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ รวมทั้ง นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น RT แก่นักลงทุน จ.เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

คำค้น