สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012D 826 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012D S50Z20 825,557,800
2 S5013P2012E S50Z20 560,800,200
3 S5013P2012C S50Z20 534,949,300
4 S5013C2012F S50Z20 470,560,400
5 S5013C2012E S50Z20 419,096,000

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น