สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 ต.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 7 ต.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
EA 2,019,600 77,976,675 21.69%
AOT 4,806,200 265,151,900 15.61%
CPF 3,539,100 98,522,875 13.20%
GLOBAL 1,387,500 26,857,470 11.50%
IVL 8,051,800 190,502,580 9.71%
DTAC-R 477,000 15,614,500 9.32%
BEM 2,226,400 19,012,165 8.05%
BTS 1,696,600 16,162,520 7.99%
BJC 343,100 11,970,900 7.36%
TMB 15,177,600 13,090,360 7.11%
SCB 349,700 22,860,875 6.79%
MAJOR-R 153,700 2,280,860 6.71%
GULF 1,292,700 39,109,175 6.26%
TOP-R 810,800 28,842,400 6.22%
SPALI 420,000 6,776,650 6.10%
TOP 746,800 26,322,450 5.73%
BDMS 2,238,100 42,707,820 5.22%
BBL 335,000 31,626,175 5.08%
TRUE-R 2,745,900 8,231,914 5.02%
BGRIM-R 615,900 24,739,950 4.96%
PTT 2,090,700 68,502,250 4.84%
ADVANC 222,800 38,259,000 4.35%
RATCH 213,700 10,738,600 4.31%
RATCH-R 211,600 10,643,525 4.27%
PLANB 573,700 3,530,560 4.22%
BCH 298,500 4,212,610 4.17%
INTUCH 318,300 16,016,550 4.17%
KTB 964,200 8,446,750 4.17%
BGRIM 501,100 20,293,850 4.04%
SCC 81,200 28,043,700 3.92%
PTTEP 662,900 53,969,225 3.87%
HMPRO 1,538,200 22,560,490 3.85%
COM7 191,700 7,944,400 3.73%
CBG 224,900 27,596,700 3.71%
PTTGC 508,400 20,828,875 3.56%
CK-R 197,600 3,345,180 3.41%
JAS-R 1,505,700 4,269,048 3.39%
CPALL 732,200 43,837,950 3.38%
BANPU 3,186,400 20,589,930 3.35%
RS 155,800 2,912,060 3.33%
KBANK 485,100 36,197,150 3.30%
GPSC 238,300 13,572,250 3.23%
TTW-R 112,700 1,385,820 3.18%
CPN 178,600 7,898,475 3.16%
BDMS-R 1,300,000 24,680,000 3.03%
WHA 3,520,500 10,438,254 3.01%
BH 44,700 4,347,675 3.00%
TCAP 137,400 3,989,650 3.00%
PSL 450,300 2,598,085 2.90%
MINT-R 1,993,100 40,508,390 2.72%
TQM 15,800 2,143,200 2.67%
ESSO-R 338,800 2,161,490 2.64%
TISCO 78,600 5,035,800 2.64%
CK 149,100 2,530,040 2.57%
KCE 356,900 12,143,125 2.48%
PTL 34,600 828,580 2.40%
CPF-R 633,600 17,624,000 2.36%
BANPU-R 2,093,300 13,647,580 2.20%
EA-R 195,300 7,550,875 2.10%
EGCO 36,200 6,786,800 2.10%
KTC 219,500 8,289,975 2.08%
DOHOME 115,200 1,753,890 2.06%
SPRC-R 389,300 2,326,875 2.06%
DELTA-R 108,100 19,206,750 2.04%
PTTEP-R 347,500 28,367,575 2.03%
SCB-R 104,100 6,809,100 2.02%
MINT 1,458,300 29,572,800 1.99%
CGD 200,000 140,000 1.95%
LH 372,200 2,554,575 1.93%
PTTGC-R 267,600 11,017,200 1.87%
TRUE 991,000 2,974,012 1.81%
SHR 40,000 78,000 1.74%
TKN 3,589,600 43,549,165 1.74%
CRC 231,500 6,069,700 1.73%
KKP 24,800 921,150 1.70%
HANA 69,900 3,110,325 1.63%
TU 1,282,200 19,212,620 1.60%
PRM 464,600 4,109,000 1.58%
BEAUTY 1,872,500 2,865,025 1.55%
ESSO 190,900 1,219,645 1.49%
AMATA-R 65,400 837,120 1.47%
SIS 90,500 1,797,700 1.45%
HMPRO-R 570,000 8,361,190 1.43%
MAKRO 11,300 483,875 1.37%
PR9 5,000 35,000 1.35%
OSP 104,700 3,778,650 1.34%
TU-R 1,073,300 16,138,040 1.34%
PTG 131,000 2,526,800 1.23%
MTC 114,800 5,937,225 1.14%
SAWAD 182,300 9,233,250 1.11%
IRPC 686,000 1,468,684 1.06%
KBANK-R 155,100 11,554,950 1.05%
SUPER 1,127,500 947,100 1.02%
DELTA 52,500 9,324,950 0.99%
CPN-R 55,300 2,435,950 0.98%
SINGER 79,500 1,176,800 0.97%
AWC 549,300 1,874,020 0.96%
CKP 571,600 2,827,692 0.96%
CHG-R 113,100 273,702 0.93%
CENTEL 77,000 1,623,820 0.88%
AU 96,000 897,650 0.84%
STEC 34,200 403,180 0.83%
THANI 300,000 1,086,000 0.80%
BH-R 10,200 1,007,925 0.69%
TCAP-R 30,800 892,375 0.67%
AMATA 29,400 375,010 0.66%
BPP 13,500 179,550 0.65%
ADVANC-R 32,300 5,539,450 0.63%
BCPG-R 24,200 309,760 0.61%
TASCO 126,000 2,012,190 0.60%
TTW 21,300 261,990 0.60%
BCP-R 13,400 206,180 0.59%
BEC 75,000 375,000 0.59%
JMT 80,400 2,905,625 0.55%
SPRC 103,600 614,480 0.55%
CHG 62,500 151,250 0.51%
BAM 203,600 4,354,380 0.48%
AP 93,500 580,775 0.47%
TOA 9,000 326,250 0.46%
COM7-R 23,400 971,325 0.45%
VGI 245,300 1,669,720 0.41%
GPSC-R 27,700 1,568,850 0.38%
JMART 97,500 1,515,690 0.35%
BLA 4,500 83,810 0.34%
BCH-R 23,800 333,240 0.33%
RBF 40,000 400,000 0.29%
GULF-R 57,400 1,736,350 0.28%
ICHI 67,200 800,580 0.27%
MEGA 4,000 142,000 0.27%
SCC-R 5,600 1,927,200 0.27%
TKN-R 500,000 5,855,000 0.24%
DTAC 10,500 341,250 0.21%
TVO-R 4,800 166,800 0.20%
AEONTS 6,000 764,900 0.18%
IRPC-R 119,400 253,128 0.18%
JASIF 31,800 300,510 0.18%
BBL-R 11,400 1,076,825 0.17%
BJC-R 7,900 274,525 0.17%
AI 50,000 97,800 0.14%
THCOM 12,800 74,965 0.14%
AEONTS-R 3,700 469,900 0.11%
OSP-R 8,700 308,850 0.11%
ORI-R 18,800 131,980 0.10%
QH 36,900 78,790 0.10%
TVO 2,500 86,875 0.10%
TISCO-R 2,400 153,400 0.08%
CBG-R 4,500 553,900 0.07%
GUNKUL 7,000 16,380 0.07%
SGP 700 6,210 0.07%
WHA-R 87,600 256,960 0.07%
GLOBAL-R 7,000 132,300 0.06%
SVI 23,600 111,850 0.06%
AAV 20,000 35,100 0.05%
AOT-R 13,900 757,550 0.05%
SYNEX 8,100 119,740 0.05%
IVL-R 34,600 816,810 0.04%
SAWAD-R 7,400 374,175 0.04%
STA 4,000 113,000 0.03%
INTUCH-R 500 25,250 0.01%
KTC-R 1,200 44,700 0.01%
ORI 2,000 14,100 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น