HSI Oct 20 มีโอกาสย่อเพื่อขึ้นต่อ แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแกร่ง

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย Krungthai Zmico

Hang Seng (Futures – Oct 20) 8 ต.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 24000 / 23500

แนวต้าน (จุด) : 24500 / 24900

กลยุทธ์: แนะเปิด Call บริเวณ 24000-24050 จุด

Stop Order: 23800 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Oct20 แนวโน้มการปรับตัวขึ้นค่อนข้างที่จะดูแข็งแกร่งอย่างมาก หลังราคาได้ฟื้นตัวจากบริเวณ 23000 จุด และไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องจนสามารถที่จะทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 24000 และ 24200 จุด ขึ้นไปได้รวดเดียว อย่างไรก็ดีเรามองว่าการจะไปต่อดัชนีควรจะย่อตัวลงบ้างเพื่อสะสมกำลังใหม่อีกครั้ง

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2011B 0.54 16.3 0.04
HSI28C2010A 0.21 28.7 0.03
HSI28C2101L 0.15 14.7 0.01

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2011B 0.61 13.4 0.03
HSI28P2010A 0.21 22.6 0.02
HSI28P2102L 0.36 7.8 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 07/10/2020

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น