BIZ ขายเครื่องวัดรังสีเพิ่ม ตุน backlog แน่น!

คุณค่าบริษัท

ราคาหุ้นบนกระดาน บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ มีสัญญาณไปในทิศทางบวกรอบใหม่อีกครั้ง เห็นได้จากการขยับขึ้นของราคาหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2563 ปิดที่ระดับ 3.24 บาท บวกไป 0.04 บาท หรือขึ้นไป 1.25% ต่อมาในวันที่ 8 ต.ค. 2563 ปิดที่ระดับ 3.30 บาท บวกไป 0.06 บาท หรือขึ้นไป 1.85%

แรงขับเคลื่อนที่ทำให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวหวือหวาเกิดจากทาง BIZ รับข่าวดีหนุนจากการได้ลงนามในสัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือวัดรังสีและการประกันคุณภาพการรักษา และเครื่องมือยึดตรึงผู้ป่วยด้วยอนุภาคโปรตอน กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ มูลค่าสัญญารวม 108.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) มีระยะเวลาสัญญา 180 วัน

ผลลัพธ์หลังจากมีการลงนามสัญญาขายชุดเครื่องมือวัดรังสีเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมี backlog แตะ 1,964 ล้านบาท สามารถทยอยรับรู้รายได้ในระยะยาว ผลักดันให้อนาคตเติบโตได้อย่างมั่นคง

แล้วที่สำคัญภายในไตรมาส 4/2563 จะส่งมอบงานก้อนใหญ่กว่า 875 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการรับรู้รายได้จากโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 65% โดยปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จะรับรู้รายได้เต็มปี และบริษัทประเมินการลงทุนในส่วนของโรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 5-7 ปี หากจำนวนผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ และปัจจุบันได้เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย แผนกไตเทียมแล้ว และเปิดรับสิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บัตรทอง 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงสิทธิข้าราชการ ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง

ขณะเดียวกัน คาดแนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ช่วงท้ายปีนี้ยังคงมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีการเปิดให้ประมูลงานในโครงการใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการยื่นประมูลงานใหม่เพิ่มเติมอยู่แล้ว ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานโรงพยาบาลของภาครัฐที่ให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม รอข่าวดีลุ้นผลการเข้ายื่นประมูลงานใหม่อีกหลายโครงการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2563 คาดบริษัทมีการส่งมอบงานตามเป้า หนุนภาพรวมเติบโตอย่างสวยงาม เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการทยอยรับรู้รายได้จาก backlog ที่มีอยู่แล้ว!!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ 128,470,000 หุ้น 32.12%
  2. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ 125,250,000 หุ้น 31.31%
  3. นายนพดล สันธนะพานิช 24,000,000 หุ้น 6.00%
  4. NOMURA PB NOMINEES LTD. 21,542,700 หุ้น 5.39%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,790,200 หุ้น 1.95%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
  3. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการ
  4. นายนพดล สันธนะพานิช กรรมการ
  5. น.ส.ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ