สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 9 ต.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 9 ต.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AOT 3,644,200 209,835,975 19.84%
ERW 5,769,000 17,327,876 17.40%
SPALI 1,427,200 23,597,070 15.53%
DTAC-R 944,300 31,774,075 14.01%
QH 4,645,000 9,940,124 13.84%
CK 1,011,300 17,032,480 13.21%
PTT 4,660,600 153,972,850 11.98%
ADVANC 505,900 89,652,600 11.75%
CPF 3,723,400 103,335,050 11.73%
MTC 578,000 30,031,175 11.04%
TMB 14,508,800 12,543,689 9.36%
GULF 1,925,500 60,265,675 9.07%
BBL 549,300 52,246,875 8.72%
BGRIM 466,200 20,069,800 8.41%
WHA 5,385,200 15,352,372 8.03%
MAJOR 259,800 3,773,080 7.78%
TRUE 2,722,700 8,277,008 7.64%
KCE 560,000 19,040,000 7.53%
PTTGC-R 625,200 25,690,900 7.05%
PTTGC 615,400 25,308,075 6.94%
AWC 2,065,600 7,074,644 6.48%
EA 1,190,500 50,745,600 6.33%
RATCH-R 330,400 17,019,975 6.32%
PTTEP 815,200 67,910,225 6.27%
PTTEP-R 802,200 66,639,575 6.17%
IVL 2,179,100 50,523,000 6.03%
CPALL 649,300 39,473,775 5.84%
BANPU 3,421,900 21,813,835 5.73%
KBANK 703,400 53,205,975 5.62%
AMATA-R 134,900 1,679,450 5.51%
MINT 2,164,100 43,531,980 5.31%
COM7-R 226,600 9,573,875 4.94%
BDMS 1,213,000 23,289,600 4.86%
BJC 160,900 5,663,700 4.70%
GFPT 130,000 1,629,000 4.70%
BH 85,700 8,515,225 4.69%
CENTEL 224,600 4,905,270 4.58%
COM7 209,100 8,910,325 4.56%
JAS 1,100,000 3,124,000 4.54%
KTC 382,300 14,213,050 4.54%
EGCO 101,600 19,637,050 4.50%
HMPRO 1,297,200 19,839,350 4.49%
BCP 100,000 1,540,000 4.46%
GLOBAL 510,400 9,794,560 4.40%
BEM 722,200 6,313,735 4.05%
INTUCH 314,300 16,449,975 4.04%
EA-R 744,000 31,830,925 3.96%
IRPC 2,975,100 6,311,338 3.91%
SCB-R 290,900 19,140,225 3.85%
TU 1,403,600 22,162,290 3.83%
CPN 124,800 5,555,700 3.81%
CK-R 290,900 4,888,880 3.80%
MINT-R 1,512,900 30,612,930 3.71%
LH 804,800 5,673,840 3.63%
CBG 167,200 20,386,150 3.60%
SCC 58,100 20,280,100 3.58%
SCB 269,500 17,771,000 3.56%
BANPU-R 2,118,900 13,457,340 3.55%
CPN-R 114,600 5,122,900 3.50%
PSL 625,800 3,303,320 3.46%
CRC 410,000 11,370,400 3.44%
JAS-R 827,700 2,350,668 3.41%
TCAP 160,300 4,677,950 3.31%
SIRI 3,000,000 1,830,000 3.28%
TOP-R 335,500 11,950,325 3.08%
BTS 728,000 7,135,340 2.94%
BEAUTY 1,322,500 1,900,425 2.88%
TOP 313,300 11,333,100 2.87%
BCPG 130,800 1,701,350 2.79%
DOHOME 206,000 3,082,900 2.78%
KTB 522,700 4,652,290 2.76%
ADVANC-R 118,200 20,908,550 2.75%
ESSO-R 394,200 2,544,665 2.72%
ORI 188,400 1,322,245 2.69%
KBANK-R 335,900 25,435,450 2.68%
GPSC 146,500 8,621,850 2.63%
CPF-R 814,700 22,704,250 2.57%
SPRC 339,900 2,022,405 2.48%
TCAP-R 117,300 3,412,075 2.42%
DELTA 93,300 18,425,000 2.38%
PLANB 811,800 4,922,860 2.35%
BCH 166,800 2,345,830 2.27%
RATCH 112,600 5,804,950 2.15%
SAPPE 22,100 523,520 2.15%
ESSO 302,400 1,964,535 2.09%
IVL-R 731,400 16,812,300 2.02%
SUPER 13,962,300 12,651,622 1.84%
TISCO 112,400 7,367,650 1.78%
JMART 186,800 3,039,780 1.72%
JMT 64,000 2,318,575 1.69%
TASCO 1,668,100 25,509,940 1.69%
RS 217,000 4,341,700 1.50%
PTG 110,000 2,142,000 1.43%
HANA 50,500 2,252,000 1.32%
THANI 591,600 2,116,036 1.29%
KKP-R 11,600 435,000 1.27%
SAWAD 182,300 8,948,675 1.15%
AP 73,600 465,295 1.10%
DELTA-R 43,100 8,495,000 1.10%
GPSC-R 60,300 3,551,275 1.08%
PTL 85,200 2,074,150 1.07%
BAM 239,200 5,133,150 1.06%
AMATA 25,600 321,920 1.05%
WHA-R 703,200 2,026,896 1.05%
SCC-R 16,800 5,846,400 1.03%
BDMS-R 252,100 4,838,770 1.01%
SUPER-R 6,878,900 6,147,188 0.91%
BTS-R 223,500 2,175,435 0.90%
BH-R 15,500 1,526,200 0.85%
HMPRO-R 240,900 3,677,120 0.83%
OSP 113,100 3,978,400 0.83%
BGRIM-R 45,300 1,945,825 0.82%
SPRC-R 112,300 669,805 0.82%
BEM-R 142,700 1,241,800 0.80%
DTAC 52,800 1,760,175 0.78%
KTB-R 143,700 1,272,660 0.76%
TQM 18,100 2,479,650 0.74%
TTA 27,500 85,250 0.72%
TTW-R 15,600 190,320 0.71%
CKP 218,800 1,080,508 0.61%
BCP-R 13,200 203,730 0.59%
STA 60,000 1,692,500 0.59%
CBG-R 26,700 3,272,700 0.57%
KKP 5,200 195,000 0.57%
INTUCH-R 43,200 2,257,200 0.56%
BBL-R 34,800 3,306,000 0.55%
TVO 39,700 1,392,525 0.55%
ICHI 57,500 677,760 0.54%
CHG 99,300 237,018 0.48%
PR9 30,000 219,500 0.45%
EPG 15,000 70,200 0.42%
PRM 123,000 1,061,650 0.42%
VGI 93,400 639,440 0.42%
BEC 52,800 266,640 0.38%
MAKRO 4,100 174,775 0.38%
AI 82,600 174,120 0.32%
M 2,200 103,025 0.31%
TQM-R 6,900 923,700 0.28%
PTT-R 104,800 3,458,400 0.27%
STEC 14,000 163,800 0.27%
TOA 7,900 278,350 0.27%
MTC-R 13,500 691,875 0.26%
SCCC 200 23,850 0.26%
DIF 36,700 491,780 0.25%
TTW 5,400 66,420 0.25%
AEONTS 5,300 716,800 0.24%
SAWAD-R 37,300 1,815,600 0.24%
CPALL-R 24,200 1,464,100 0.22%
EGCO-R 5,000 965,000 0.22%
SPALI-R 20,600 340,060 0.22%
AAV 40,000 70,200 0.21%
IRPC-R 154,500 324,450 0.20%
LH-R 43,900 307,300 0.20%
THCOM 13,400 80,295 0.20%
JWD 15,200 121,270 0.19%
BCH-R 13,200 186,120 0.18%
TU-R 55,600 877,090 0.15%
BCPG-R 6,700 87,100 0.14%
AOT-R 24,500 1,396,500 0.13%
BJC-R 4,600 158,700 0.13%
OSP-R 17,400 612,600 0.13%
SVI 17,900 86,754 0.13%
STA-R 12,000 338,550 0.12%
SYNEX 9,300 156,030 0.12%
TMB-R 165,600 142,416 0.11%
CENTEL-R 5,000 109,500 0.10%
SGP 900 8,030 0.09%
GUNKUL 8,400 19,628 0.07%
KTC-R 3,400 125,800 0.04%
TISCO-R 2,500 164,800 0.04%
GLOBAL-R 3,400 64,940 0.03%
SINGER 2,000 32,000 0.02%
KAMART 5,100 18,258 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น