RT จับมือ APM-บล.ฟิลลิป โรดโชว์ จ.ภูเก็ต

RT จับมือ APM-บล.ฟิลลิป โรดโชว์ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายธีรยุทธ ชูศิลป์ และ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ รวมถึง นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น RT แก่นักลงทุน จ.ภูเก็ต ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

คำค้น