สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) HMPRO-F มูลค่าสูงสุด 159.22 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) HMPRO-F มูลค่าสูงสุด 159.22 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
HMPRO-F 1 10,475,100 159,222 15.2
KKP 2 500,000 18,375 36.75
FTREIT 1 500,000 6,850 13.7
MINT 1 200,000 3,980 19.9
TKN06C2011A 1 5,000,000 949 0.19

คำค้น