สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012C 1246 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012C S50Z20 1,246,289,700
2 S5013C2012F S50Z20 686,778,800
3 S5013P2012A S50Z20 564,023,200
4 S5013P2012D S50Z20 552,812,100
5 S5013P2012E S50Z20 524,006,200

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น