สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012D 1197 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012D S50Z20 1,196,603,600
2 S5013P2012C S50Z20 1,114,462,200
3 S5013C2012D S50Z20 519,880,700
4 S5013C2012F S50Z20 473,783,900
5 S5013P2012A S50Z20 372,765,700

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น