RT จับมือ APM โรดโชว์ บล.ฟิลลิป

RT จับมือ APM โรดโชว์ บล.ฟิลลิป ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้ง นายธีรยุทธ ชูศิลป์ และ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลในการขายหุ้น IPO ของ RT แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด

โดยมี นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาววิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น