RPH เผย “รพ.ราชพฤกษ์ขอนแก่น” ได้รับรองมาตรฐาน GHAs COVID-19 เสริมความมั่นใจใช้บริการ

RPH เผย “รพ.ราชพฤกษ์ขอนแก่น” ได้รับรองมาตรฐาน “GHAs COVID-19” เสริมความมั่นใจใช้บริการ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH ระบุว่า โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่นผ่านการรับรองมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHAs COVID-19) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

ทั้งนี้ การขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และการได้รับประสบการณ์ที่ดีในกระบวนการเข้ารับการรักษาของคนไข้ตั้งแต่ก่อนเข้ารักษา ขณะรักษา และหลังการรักษาดูแลของโรงพยาบาล

คำค้น