สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL-F มูลค่าสูงสุด 38.66 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL-F มูลค่าสูงสุด 38.66 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL-F
1 406,800 38,659 95.03
MJD 1 20,000,000 30,000 1.5
INTUCH 2 540,100 28,153 52.12
KBANK-F 1 257,400 19,355 75.19
RS 1 1,000,000 19,000 19
WHA 2 7,126,700 17,790 2.5
TLGF <XD> 1 1,000,000 15,650 15.65
SCC
2 40,000 13,600 340
WHART 1 1,000,000 11,600 11.6
PTTEP 2 90,000 7,790 86.56
FTREIT 1 600,000 7,740 12.9
HREIT 1 1,000,000 7,525 7.52
BBL 2 70,000 6,651 95.02
GULF 1 202,200 5,763 28.5
PTT
1 173,600 5,586 32.18
SFLEX 1 1,000,000 5,550 5.55
ADVANC 1 20,000 3,460 173
MINT 1 193,200 3,439 17.8
STEC 1 300,000 3,090 10.3
THANI 1 1,342,000 3,006 2.24
BH 1 30,000 2,865 95.5
GPSC 1 50,000 2,663 53.25
CPALL 1 30,000 1,710 57
BTS 1 103,000 953 9.25
SYNEX 1 1,000 15 14.9