“สุธน สิงหสิทธางกูร” เก็บหุ้น MJD เพิ่ม ถือเกิน 5%

“สุธน สิงหสิทธางกูร” เก็บหุ้น MJD เพิ่ม ถือเกิน 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 ต.ค. นายสุธน สิงหสิทธางกูร ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD จำนวน 0.0488% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0439% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น