TVD ทุ่ม 12.9 ลบ. ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เปิดศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่

TVD ทุ่ม 12.9 ลบ. ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เปิดศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวานนี้ (28 ต.ค.) อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน 3 แปลง (ติดกัน) เนื้อที่รวม 48 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น จำนวน 3 คูหา ตั้งอยู่เลขที่ 371/7-9 หมู่ที่ 1 โครงการบิสพอยท์ 1 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำศูนย์กระจายสินค้า (Hub) ร้านค้า (Retails) และ Call Center ในราคา 12.9 ล้านบาท

ทั้งนี้เป็นการซื้อจากนายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล โดยชำระค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ทั้งหมด จำนวน 90,000 หุ้น (รวมส่วนที่ถือโดยกรรมการของบริษัท อีกจำนวน 1 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 60% ในมูลค่า 6.05 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.85 ล้านบาท จำชำระเป็นเงินสด

ขณะที่นายสุเทพ เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 16.67% ในบริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในระบบขายตรงหลายชั้น

โดย TVD คาดว่าการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้า และศูนย์บริการ Call Center ทำให้บริษัทสามารถบริหารกิจการการขายสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนในการจัดซื้อ และต้นทุนการขนส่งสินค้าของบริษัท รวมทั้งสามารถให้บริการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยเฉพาะในแถบจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย และสร้างงานและผลตอบแทนให้แก่บุคลากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

ส่วนการจำหน่ายหุ้นบริษัท โกลบอลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ได้เป็นการจำหน่ายธุรกิจหลักของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างเต็มที่

คำค้น