SISB ลงนามซื้อขายที่ดิน PF ทำเลแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์

SISB ลงนามซื้อขายที่ดิน PF เพื่อขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ทำเลแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB ถ่ายภาพร่วมกับ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF เนื่องในโอกาสลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 14.8 ไร่ เพื่อรองรับแผนขยายสาขาโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งใหม่ในทำเลแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งเน้นนำการศึกษาเข้าถึงคน “Making Quality Education Accessible to All”

โดยโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่นี้ จะมีหลักสูตรการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา (เกรด 12) ซึ่งแผนการพัฒนาโรงเรียน แบ่งเป็น 2 ช่วง ในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตรอนุบาลถึงประถมศึกษา และระยะสอง เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

คำค้น