“โลร็องต์ โปซ” ลาออก “ซีอีโอ” COL มีผล 1 ธ.ค.

“โลร็องต์ โปซ” ลาออก “ซีอีโอ” COL มีผล 1 ธ.ค.

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) หรือ COL ขอแจ้งให้ทราบว่า Mr. Laurent Pauze ได้แจ้งลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านใหม่แทน Mr.Laurent Pauze แล้วและบริษัทฯ จะเรียนแจ้งผลดังกล่าวให้ทราบต่อไป

คำค้น