PTG ตั้ง 2 บ.ย่อยรุกธุรกิจ E-Money ชูความสะดวก-เชื่อมระบบสมาชิก

PTG ตั้ง 2 บ.ย่อยรุกธุรกิจ E-Money ชูความสะดวก-เชื่อมระบบสมาชิก

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด และบริษัท แมกซ์โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด โดยจะจัดตั้งภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money Transfer) การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitating) และการให้บริการรับชำระเงินแทน (Bill Payment) โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการจัดตั้ง และเข้าถือหุ้น 99.9998%

ในส่วนของบริษัท แมกซ์โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ออก หรือ ผู้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ขายสินค้า หรือบริการเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หมื่นหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเข้าถือหุ้น 99.96%

“เนื่องจากบริษัทต้องการเน้นการให้บริการครบวงจรหรือ one stop service นอกเหนือจากการเป็นสถานีบริการน้ำมันเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (non-oil) เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 บริษัท หรือการเพิ่มศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร (ควิกเซอร์วิส) ภายในสถานีบริการน้ำมัน “พีที” เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบบัตรสมาชิก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือบัตรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด” นายพิทักษ์ กล่าว

คำค้น