บุญกรรม

วันนี้เป็นวันแกสุก วันนี้ราศีปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การจะทำให้เขาเชื่อเครดิตเราก็ควรทำตนซื่อสัตย์สุจริต ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ราศีของวันอาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน หากคนดวงตกแล้วอาจมีอันตรายรอบด้าน ระวังการเป็นปากเป็นเสียงกับคนอื่น หนทางชีวิตมีความขรุขระมาก จิตใจควรเยือกเย็นอาจจะเปลี่ยนแกนชีวิตได้

โหงวเฮ้งหุ้น

อย่าดูถูก บุญกรรม ว่าทำน้อย

จะไม่คล้อย ตามต้อง สนองผล

เหมือนตุ่มน้ำ วางหงาย รับสายชล

ย่อมเต็มล้น ด้วยอุทก ที่ตกลง

วันนี้เป็นวันแกสุก วันนี้ราศีปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การจะทำให้เขาเชื่อเครดิตเราก็ควรทำตนซื่อสัตย์สุจริต ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ราศีของวันอาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน หากคนดวงตกแล้วอาจมีอันตรายรอบด้าน ระวังการเป็นปากเป็นเสียงกับคนอื่น หนทางชีวิตมีความขรุขระมาก จิตใจควรเยือกเย็นอาจจะเปลี่ยนแกนชีวิตได้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BCPG หรือ AWC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TRT และ HANA

คติวันนี้ “ปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป”