สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCC มูลค่าสูงสุด 82.14 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCC มูลค่าสูงสุด 82.14 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCC 1 238,300 82,139 344.69
BBL 2 745,700 74,049 99.3
BSET100 1 3,853,200 30,213 7.84
CPN 1 655,200 25,225 38.5
CPALL
1 300,900 17,402 57.83
TDEX 1 2,000,000 15,680 7.84
GULF 1 500,000 15,000 30
KBAN13C2101A 3 30,000,000 11,400 0.38
PTT 1 120,000 4,189 34.91
GPSC 1 52,500 3,607 68.71
CPF 1 131,000 3,542 27.04
W <C> 1 17,000,000 3,060 0.18
TKN06C2011A 2 34,300,000 2,058 0.06
TRUE
1 261,700 769 2.94
LH 1 104,700 707 6.75
MINT13C2102A 1 1,343,100 524 0.39