สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 5 พ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 5 พ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
TISCO-R 850,000 62,533,800 12.38%
TTW 410,000 4,955,640 10.63%
RATCH-R 1,066,800 53,826,125 10.58%
AOT 3,415,000 190,133,300 8.81%
OSP-R 2,312,200 82,106,575 8.64%
PLANB 1,269,300 7,072,830 7.46%
MTC 723,800 40,502,100 7.39%
SPALI 500,000 8,050,000 7.31%
TCAP-R 303,100 8,577,525 7.24%
SCB-R 981,600 65,726,675 6.68%
BJC-R 938,500 30,078,100 6.60%
BTS 2,721,600 25,139,090 6.43%
CBG 420,000 49,358,850 6.35%
TMB 20,745,600 17,949,596 6.35%
COM7-R 448,300 19,110,100 6.19%
DOHOME-R 555,800 8,130,730 6.15%
GLOBAL 749,700 12,421,310 6.06%
IVL 5,016,000 124,406,300 6.02%
PTT 4,857,300 162,559,250 5.90%
INTUCH-R 692,000 37,681,650 5.86%
CKP-R 1,297,700 6,461,732 5.79%
BANPU-R 6,780,500 47,209,020 5.63%
KTC 300,700 12,215,475 5.62%
TCAP 233,200 6,610,650 5.57%
KCE-R 1,154,700 47,417,475 5.44%
QH 817,800 1,731,258 5.37%
INTUCH 625,400 33,806,975 5.30%
SUPER 16,561,700 14,398,679 5.27%
MBK-R 86,600 990,320 5.24%
KKP-R 256,800 10,644,700 5.17%
PTTGC-R 2,172,500 95,134,725 5.08%
EGATIF 46,800 556,920 4.91%
BBL 575,400 56,773,325 4.77%
TQM-R 55,200 6,486,500 4.74%
EGCO-R 205,900 36,675,400 4.65%
PTTGC 1,985,700 86,521,875 4.65%
HMPRO 1,826,400 25,273,410 4.58%
CENTEL-R 163,500 3,426,030 4.57%
GULF 2,680,300 81,163,650 4.39%
MEGA-R 75,500 2,659,175 4.35%
SHR 150,000 274,000 4.33%
BH 170,800 15,721,050 4.30%
KBANK-R 1,656,900 127,718,950 4.27%
DTAC-R 514,900 16,450,525 4.24%
TRUE 2,857,100 8,190,804 4.16%
MTC-R 392,300 21,898,475 4.01%
BGRIM-R 1,345,200 60,260,175 3.95%
ADVANC 340,000 59,488,050 3.91%
KTB 1,489,500 13,078,475 3.83%
CRC 775,700 20,914,525 3.82%
BGRIM 1,274,900 57,323,100 3.74%
TOP 564,700 20,553,250 3.72%
ORI-R 310,700 2,123,130 3.68%
PTTEP 605,300 49,869,625 3.61%
GPSC 1,500,000 86,938,400 3.54%
CPALL 3,236,500 186,227,875 3.51%
BDMS 2,308,200 40,965,530 3.46%
SGP 68,800 655,465 3.40%
IRPC 4,242,600 9,090,662 3.37%
KBANK 1,308,500 100,681,500 3.37%
TOA 80,100 2,721,175 3.35%
RS-R 59,500 1,124,540 3.22%
TISCO 221,200 16,243,100 3.22%
MINT 2,184,700 38,717,740 3.19%
CKP 703,300 3,490,994 3.14%
HANA-R 601,300 27,328,150 3.12%
COM7 225,500 9,599,000 3.11%
CENTEL 110,000 2,315,000 3.07%
TOP-R 452,800 16,578,275 2.98%
PTL-R 54,000 1,305,350 2.93%
LH 1,080,000 7,133,930 2.92%
JMT-R 144,400 4,945,700 2.90%
EA 592,400 24,817,975 2.80%
MINT-R 1,905,300 33,779,080 2.78%
THANI 1,154,700 4,147,934 2.76%
TU-R 1,722,300 26,553,170 2.76%
SGP-R 55,600 530,005 2.75%
DTAC 329,200 10,531,000 2.71%
BH-R 107,400 9,894,000 2.70%
PRM 417,400 3,360,280 2.63%
SCC 131,100 45,324,300 2.59%
BEM 1,043,600 8,761,660 2.58%
GPSC-R 1,053,000 61,146,075 2.48%
JMART 228,300 3,675,630 2.47%
CPF 1,562,700 41,004,800 2.44%
GUNKUL 960,000 2,048,400 2.42%
IVL-R 1,989,700 49,962,795 2.39%
AEONTS-R 26,800 3,525,700 2.37%
STA-R 770,400 26,543,975 2.37%
BPP 314,400 4,274,250 2.32%
PTG 300,000 5,795,000 2.23%
WHA 4,516,100 11,077,284 2.18%
RATCH 218,200 10,755,125 2.16%
JAS 1,318,200 3,658,968 2.15%
ESSO-R 424,500 2,733,845 2.14%
SCGP 1,104,000 39,098,075 2.14%
CRC-R 429,700 11,497,375 2.12%
TVO-R 72,400 2,425,400 2.08%
KCE 431,200 17,952,850 2.03%
BJC 281,800 8,515,000 1.98%
SAWAD-R 342,400 17,829,275 1.93%
SCB 274,900 18,087,775 1.87%
UNIQ 29,300 126,270 1.83%
TU 1,089,500 16,911,650 1.75%
JMT 84,500 2,901,000 1.70%
DOHOME 149,900 2,188,540 1.66%
CPN 425,300 16,424,100 1.62%
BCPG 111,800 1,418,380 1.60%
TPIPL-R 120,600 168,840 1.51%
BCP-R 37,900 583,660 1.38%
HANA 265,900 12,118,175 1.38%
BANPU 1,612,200 11,256,230 1.34%
BBL-R 161,700 16,402,400 1.34%
SPRC 309,100 1,738,085 1.34%
EA-R 271,900 11,539,250 1.29%
DELTA 47,200 9,232,350 1.16%
LH-R 425,300 2,824,845 1.15%
EGCO 50,000 8,678,400 1.13%
VNT-R 47,200 1,165,300 1.08%
CPN-R 277,000 10,628,275 1.05%
SAWAD 182,900 9,547,275 1.03%
PTTEP-R 164,100 13,607,300 0.98%
WHAUP-R 53,600 232,908 0.98%
TQM 11,200 1,312,600 0.96%
AEONTS 10,700 1,418,450 0.94%
VGI 677,700 4,488,640 0.94%
BAM 285,400 6,105,690 0.93%
AWC 1,571,100 5,013,932 0.92%
DELTA-R 37,600 7,399,850 0.92%
EPG-R 96,800 518,685 0.92%
CK-R 72,900 1,154,690 0.91%
IRPC-R 1,110,200 2,380,078 0.88%
TASCO-R 1,167,400 18,403,230 0.88%
OSP 225,500 7,970,000 0.84%
HMPRO-R 326,000 4,544,590 0.82%
THANI-R 341,400 1,227,372 0.82%
BCH 63,000 861,090 0.73%
CK 54,900 867,480 0.69%
KTB-R 261,400 2,314,785 0.67%
AU 10,000 90,250 0.63%
CPF-R 403,400 10,390,950 0.63%
THG-R 1,300 23,790 0.60%
KKP 28,900 1,197,800 0.58%
TASCO 770,900 12,235,140 0.58%
ICHI 58,900 612,560 0.56%
PRM-R 85,300 685,035 0.54%
AAV 150,000 229,500 0.53%
ESSO 102,300 659,330 0.52%
BAM-R 152,100 3,239,730 0.50%
AOT-R 185,900 10,398,125 0.48%
SUPER-R 1,496,900 1,302,303 0.48%
STEC 95,500 1,027,050 0.47%
TKN 83,500 915,460 0.44%
TVO 14,600 490,925 0.42%
TPIPP-R 39,900 169,176 0.38%
AMATA-R 56,300 683,660 0.35%
SPRC-R 80,500 456,830 0.35%
SPALI-R 23,000 370,330 0.34%
JAS-R 200,500 555,476 0.33%
AP 49,000 316,050 0.31%
AMATA 46,100 546,270 0.29%
SCC-R 13,900 4,822,400 0.27%
PR9 5,000 42,000 0.25%
SPCG-R 2,900 57,130 0.22%
EPG 21,900 119,355 0.21%
GFPT 5,000 57,000 0.19%
GULF-R 111,000 3,391,950 0.18%
ADVANC-R 9,100 1,616,550 0.10%
STA 30,000 1,038,750 0.09%
CPALL-R 76,000 4,426,600 0.08%
STEC-R 15,900 173,310 0.08%
BEM-R 27,500 233,320 0.07%
PLANB-R 12,400 69,430 0.07%
TKN-R 11,200 122,080 0.06%
BTS-R 11,400 106,590 0.03%
DCC 500 1,220 0.00%
DCC-R 200 480 0.00%
E1VFVN3001 5 102 0.00%
GUNKUL-R 400 852 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น