GPSC พุ่ง 5% รับกำไรไตรมาส 3 กระฉูดเกือบ 2 เท่าตัวแตะ 2.6 พันล.

GPSC พุ่ง 5% รับกำไรไตรมาส 3 กระฉูดเกือบ 2 เท่าตัวแตะ 2.6 พันล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ณ เวลา 10.03 น. อยู่ที่ระดับ 63.25 บาท บวก 3.25 บาท หรือ 5.42% สูงสุดที่ระดับ 64.25 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 60.75 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 683.99 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาหุ้น GPSC ปรับตัวขึ้นแรงวันนี้ เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,681 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 188% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 893 ล้านบาท ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ 6,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,134 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 107.47% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,916 ล้านบาท

โดยการเติบโตในช่วงไตรมาส 3/2563 มาจากกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมจะลดลงก็ตาม ส่วนกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จากการรับรู้รายได้ของบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP) ภายหลังการเข้าซื้อกิจการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 แม้กำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ลดลง เนื่องจากรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุง 8.5 วัน ประกอบกับโรงไฟฟ้าห้วยเหาะมีปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและอื่น ๆ ลดลง สาเหตุหลักจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น สำหรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น โดยส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเพิ่มขึ้น หลังจากได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ขณะเดียวกันมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง เนื่องจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน และโรงไฟฟ้าห้วยเหาะลดลง ประกอบกับการรับรู้ผลประกอบการจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW จำนวน 99.83% ในไตรมาส 3/2563 ขณะที่ในไตรมาส 3/2562 บริษัทรับรู้ผลประกอบจาก GLOW เพียง 95.25%

คำค้น